จ.ระยอง พร้อมทำตามคำสั่งศาล กรณีประกาศเขตควบคุมมลพิษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระยอง เตรียมพร้อมดำเนินการตามคำสั่งศาล กรณีการประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวถึงการดำเนินการตามที่ศาลปกครองจังหวัดระยอง มีคำพิพากษาให้ประกาศพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ทางจังหวัดระยองได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนของจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีการประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำแผนขึ้นมาซึ่งจะมีขั้นตอนตามที่กำหนดว่าแผนงานหลักๆ จะมีอะไรบ้าง โดยให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดประสานความร่วมมือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลในด้านนี้ นอกจากนี้ทางจังหวัดต้องทำการชี้แจงให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า การประกาศให้มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษนั้น ไม่ใช่พื้นที่อันตรายและจะไม่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคเกษตร โดยการประกาศเขตควบคุมมลพิษน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย