จวกอิทธิพลนํ้าเมาใหญ่กว่านักการเมือง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. น.ส.รสนา โตสิ ตระกูล วุฒิสมาชิก ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมาจากความ มึนเมา การหยุดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์จึงสมควรดำเนินการอย่างยิ่ง อย่างน้อยคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่จะประชุมกันในวันที่ 30 มี.ค. นี้ ควรมีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 วันเพราะการห้ามเพียงวันเดียว ถือเป็นนโยบายผักชีโรยหน้า หากมีมติห้ามจำหน่ายเพียงวันที่ 13 เม.ย. และให้ร้านค้าผู้มีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายได้ช่วงเวลา 18.00-24.00น. ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล ไม่จริงจังในการทำงาน ที่สำค้อนให้เห็นว่าธุรกิจน้ำเมามีอิทธิพลสูงมาก จนทำให้นักการเมืองไม่กล้าออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เลย และท้ายสุดที่รัฐบาลต้องรับภาระความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหยื่อน้ำเมา

ด้านดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพล ม.อัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อรัฐบาลในประเด็นร้อน มาตรการห้ามขาย/ไม่ห้ามขายเหล้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,147 ครัวเรือน พบว่า 84.6% เห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 14.7% ไม่เห็นว่า เหล้าเป็นสาเหตุสำคัญ 0.7% ไม่มีความเห็น 68.5% เห็นด้วยกับมาตรการห้าม้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในช่วงสงกรานต์ ในขณะที่ 27.3% ไม่เห็นด้วย 4.2% ไม่มีความเห็น เมื่อถามว่า ถ้าอนุญาตให้ขายเหล้าได้ บางช่วงเวลา ในเทศกาลสงกรานต์ จะช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ได้หรือไม่ 76.1% ไม่คิดว่าจะช่วยได้ 12.1% คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ 11.8% ไม่มีความเห็น 77.8% รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยรัฐบาลและผู้ใหญ่ในสังคม เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุน ถ้าปล่อยให้มีการขายเหล้าได้ช่วงสงกรานต์ 13.9% ไม่รู้สึกเคลือบแคลง 8.3 %ไม่มีความเห็น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด