ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 ยังคงต่อแถวรอรับเช็คช่วยชาติ ที่ ก.แรงงานอย่างคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่กระทรวงแรงงาน คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้ประกันตนมารอรับเช็คช่วยชาติจำนวนมาก จนทำให้การจราจรโดยรอบเริ่มติดขัด และยอดผู้ประกันตนที่ต้องมารับเช็คที่กระทรวงแรงงานในวันนี้มีกว่า 25,000 คน บรรยากาศที่กระทรวงแรงงานในวันนี้ เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 33 มาต่อแถวเพื่อรอรับเช็คช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท (เช็คช่วยชาติ) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดผู้ประกันตนที่ต้องมารับเช็คที่กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ในวันนี้ มีกว่า 25,000 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 17,00 คน และผู้ประกันตน มาตรา 39 กว่า 8,000 คน ในเขตห้วยขวาง จนทำให้การจราจรโดยรอบกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ถนนวิภาวดี รังสิตก่อนถึงแยกมิตรไมตรี และถนนมิตรไมตรี เริ่มติดขัดเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้ประกันตนจำนวนมากมาติดต่อขอรับเช็คช่วยชาติ บางคนก็นำรถยนต์ส่วนบุคคลมา บางคนก็มาเป็นหมู่คณะด้วยการเช่ารถโดยสารประจำทางมา ด้านนางประภา ศิรวัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เขตพื้นที่ 3 กล่าวว่า วันนี้ เปิดให้ผู้ประกันตนมารับเช็คช่วยชาติตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดการแจกจ่ายเช็คในเวลา 20.00 น.สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือผู้ประกันตนมารับเช็คผิดวันเวลาที่นัดหมายกันไว้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงให้ผู้ประกันตนเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สำหรับผู้ประกันตนที่มากันเป็นหมู่คณะ เจ้าหน้าที่จะแยกให้ไปรับเช็คด้านบนของตึก สปส.เขตพื้นที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริเวณใต้ตึกของกระทรวงแรงงาน ยังมีธนาคารกรุงเทพ มาเปิดจุดให้บริการกับผู้ประกันตน ที่ต้องการแรกเช็คเป็นเงินสด หรือนำเข้าบัญชี ซึ่งต้องกรอกเอกสาร และแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกันตนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก