อ.สุไหงโก-ลก จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อ.สุไหงโก-ลก จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2552 ที่สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน 2 เมษารวมใจน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2552 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ เรือบก วิ่งผลัดแตงโม พรมวิเศษ วิ่งผลัดกระสอบ และวิ่ง 6 ขา ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกองกำลังอาสารักษาดินแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างคึกคัก เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนในวันที่ 2 เมษายนนี้ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กำหนดจัดกิจกรรม 2 เมษารวมใจน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเดินเทิดพระเกียรติโดยพร้อมกัน ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ 08.00 น. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก จากนั้นเวลา 17.00 น. และ 19.00 น. เป็นกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรตามลำดับ ณ สวนสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก