จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงานสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2552 อบจ.สุรินทร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลช่างปี่ และ อบต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ กำหนดจัดงานสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ ประจำปี 2552 ณ บริเวณองค์ปราสาทช่างปี่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ปราสาทช่างปี่ เป็นหนึ่งในปราสาท อโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของกัมพูชา ที่ได้สร้างขึ้น จำนวน 102 แห่ง มีอายุร่วม 826 ปี นักประวัติศาสตร์สันนิษฐาน ว่า สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระไพษัชคุรุไวฑูรย์ประภา พระพุทธเจ้าผู้ทรงการแพทย์ โดยองค์ปราสาทประกอบด้วยปรางค์ประธานบรรณาลัยซุ้มประตูหรือโคปุระ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ และมีสระน้ำหรือบารายอยู่ภายนอก โดยรอบบริเวณปราสาทเป็นบ้านพักเรือนไม้ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ลักษณะการสร้างเป็นศิลปะแบบบายัน เหมือนอโรคยาศาล ทั้ง 5 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ คือ ปราสาทจอมพระ ปราสาทตาเหมือน ปราสาทบ้านปราสาท และปราสาทสังขะ