แพทย์ จ.สุรินทร์ เตือนประชาชนดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เตือน ฤดูร้อนระวังโรคพิษสุนัขบ้า อย่าปล่อยให้บุตรหลานเล่นคลุกคลีกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มักมีการระบาดในช่วงฤดูร้อนและยังไม่มียารักษา ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย ฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง เตือนบุตรหลานไม่ให้เล่นคลุกคลีกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน เมื่อถูกสุนัข แมว หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อื่นๆ กัด ต้องรีบล้างแผลด้วยสบู่ และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า วิธีสังเกตสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในระยะแรกสัตว์จะมีนิสัยผิดไปจากเดิม ต่อมาจะมีลักษณะตื่นเต้น ตกใจง่าย กระวนกระวายกินของแปลกๆ เช่น เศษไม้ หิน กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า กินอาหารได้น้อยลง หลังแข็ง หางตก ลิ้นห้อย น้ำลายไหลซึม กลืนอาหารไม่ได้ ขาสั่น เดินไม่มั่นคง และจะตายภายใน 10 วัน นับตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ เมื่อพบเห็นสัตว์ที่มีอาการดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเทศบาลทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการกำจัดโดยเร็ว