เลขาฯกพฐ.ย้ำร.ร.บริหารงบหนังสือลงตัวแนะเทียบราคา

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนบางแห่งออกมาระบุว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยให้โรงเรียนจัดหาหนังสือเรียนตามรายการที่กำหนด ว่าไม่เพียงพอตามสภาพความเป็นจริง เนื่องจากค่าตำราเรียนที่ของนักเรียนแต่ละชั้นปีสูงกว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ โดยบางระดับสูงถึงเกือบเท่าตัว

คุณหญิงกษมา กล่าวว่า อยากให้โรงเรียนดูเรื่องการบริหารจัดการให้ดี หากมีปัญหาจริงๆ ก็ให้ทางโรงเรียนเสนอแนวทางว่าจะช่วยกันแก้ไขอย่างไร และเท่าที่สอบถามดูถ้าจัดซื้อตามบัญชีรายชื่อก็น่าจะสามารถทำได้ เพราะว่าถ้าหนังสือของคุรุสภาจะอยู่ในราคากลางๆ เพราะฉะนั้นจะมีบางรายการที่ต่ำกว่า-สูงกว่า ดังนั้นราคาค่าหนังสือเรียนที่รัฐบาลจัดสรรให้จึงไม่ใช่ราคาที่ต่ำสุดและสูงสุดแต่ถือว่าเป็นราคากลางๆ ถ้าโรงเรียนบริหารจัดการได้ก็น่าจะลงตัว

นอกจากนี้ คุณหญิงกษมา ขอร้องให้โรงเรียนหาสำนักพิมพ์อย่างน้อย 3 ราย เพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบว่าหนังสือเล่มเดียวกันของสำนักพิมพ์ใดราคาเท่าไร เพื่อจะได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้ง สพฐ.ได้แนะนำไปด้วยว่ากรณีที่หนังสืออาจจะไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ แต่โรงเรียนมีความประสงค์จะได้หนังสือเล่มนั้น ก็ให้ติดต่อไปที่สำนักพิมพ์โดยตรง หรือที่ส่วนกลางหรือผ่าน สพฐ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด