เลขาฯอาเซียนหวั่นชุมนุมเสื้อแดงกระทบการประชุมจี20

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ถึงผลกระทบของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงต่อการเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียน+3 ที่เมืองพัทยา ในช่วงเดือนเมษายน ว่า หากมองการชุมนุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย ก็คงไม่มีปัญหา โดยทุกฝ่ายคงยอมรับ แต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและครรลองรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากการชุมนุมใช้ความรุนแรงและการเผชิญหน้าคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเป็นประธานอาเซียน รวมถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของอาเซียนในการประชุมจี 20 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งการไปแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสำคัญในเวทีโลก ขณะที่การเมืองไม่มีความแน่นอน ไม่มีเสถียรภาพ ทำให้เกิดความลังเลและกังวล ส่งผลต่ออำนาจในการต่อรองและน้ำหนักในคำพูด ที่จะไปนำเสนอในเวทีใหญ่ต้องถูกกระทบกระเทือน

การจัดประชุมอาเซียน+3 และอาเซียน+6 ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วง หวังว่านอกจากรัฐบาลจะดูแลการจัดประชุมแล้ว ประชาชนไทยทุกฝ่ายจะเห็นความจำเป็นในการช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ เพราะงานนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นงานของคนไทยทั้งประเทศ เลขาธิการอาเซียน กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด