มูลนิธิเมาไม่ขับ กำหนดรณรงค์โครงการ สงกรานต์นี้ปลอดเหล้าปลอดภัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิเมาไม่ขับ กำหนดรณรงค์โครงการ สงกรานต์นี้ปลอดเหล้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเชิญชวนผู้ค้างดจำหน่ายสุราเพียง 1 วัน เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางมูลนิธิได้เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ สงกรานต์นี้ปลอดเหล้าปลอดภัย โดยร่วมกับ ปตท. รณรงค์ติดป้าย สงกรานต์นี้ปลอดเหล้าปลอดภัย และ เมาไม่ขับ ตามปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการเมาแล้วขับร่วมรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน ตามป๊มน้ำมันด้วยตนเอง เพื่อสะท้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นภาพความสูญเสีย และตระหนักในวินัยจราจร ไม่ฝืนกฏจราจร ที่สำคัญคือเมาไม่ขับ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่เห็นด้วยกับแนวทางลดอุบัติเหตุด้วยการเมาไม่ขับ ร่วมงดจำหน่ายสุรา 1 วัน ในวันที่ 13 เมษายนนี้ เพื่อร่วมมือกันรักษาชีวิตคนไทยให้ได้ประมาณ 400 คน ในหนึ่งเทศกาล แม้จะยังไม่มีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลออกมาในขณะนี้ก็ตาม เป้าหมายที่เราจะเน้นในปีนี้ก็คือ การปลอดเหล้าปลอดภัย ซึ่งหากรัฐบาลสามารถออกมาตรการสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดสุราได้จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากเราเห็นว่ามาตรการที่รัฐบาลจะประกาศออกมาใช้เร็วอาจเกินไป ไม่สามารถนำออกมาใช้ในช่วงสงกรานต์ จึงมีการออกแคมเป็ญปลอดเหล้าปลอดภัยขึ้น โดยการที่เราจะชักชวนห้างร้าน สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะมีคนไทยเสียชีวิตมากที่สุด จึงจะขอความร่วมมือห้างร้านสมัครใจไม่จำหน่ายสุรา โดยทำได้ง่ายๆเขียนป้ายติดที่หน้าร้านว่าไม่จำหน่ายสุรา เพื่อเป็นการร่วมมือในการรักษาชีวิตคนไทยให้ได้ประมาณ 400 คน ในหนึ่งเทศกาล