เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปรับแผนการตลาด รองรับนักท่องเที่ยวช่วง Green Season

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปรับแผนการตลาด รองรับนักท่องเที่ยวช่วง Green Season เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วางแผนตั้งรับนักท่องเที่ยวในช่วง GREEN SEASON โดยประสานเครือข่ายหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนาสร้างสัมพันธ์สานสายใยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานเปิดงาน มีตัวแทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 แห่ง เข้าร่วมการเสวนารับฟังแผนกิจกรรมด้านการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการดำเนินกิจกรรมตอบสนองความต้องการของ นำไปสู่การปรับแผนพัฒนาด้านการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อรับมือกับสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วง Green Season เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ควรมีศูนย์บริการ ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว อีกทั้งควรจัดรถบริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว จากจุดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยกำหนดจุดจอด และรอบเวลาเวลาให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรจัดทำแพ็คเก็จการเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนอกเหนือไปจากการเข้าชมสัตว์ เช่น การเข้าชมสัตว์ รับประทานอาหาร บริการรับ-ส่ง และกิจกรรมอื่นๆ ที่มี เช่น ที่พัก ชมป่าธรรมชาติ การอบรม และการสัมมนา เป็นต้น ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2552 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งจะคิดค่าเข้าชมส่วนแสดงจากัวร์เทรลสำหรับนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ในราคา 30 บาท ต่อ 1 คน จากราคาปกติ 50 บาท และหากประสงค์นั่งรถชมสัตว์ จะคิดค่าบริการสถานีละ 100 บาท ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด