อำเภอเมืองตราด ส่งเสริมตลาดริมน้ำวัดไทรทอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเมืองตราด ส่งเสริมตลาดริมน้ำวัดไทรทอง มุ่งให้ ประชาชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายถาวร กุลโชติ นายอำเภอเมืองตราด กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินการของตลาดริมน้ำวัดไทรทอง ว่า เดิมตลาดริมน้ำดังกล่าวเป็นตลาดที่ถูปล่อยทิ้งร้างไว้ซึ่งมีอายุหลายสิบปีแล้ว ทางอำเภอเมืองตราดจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนใน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ดำเนินการฟื้นฟูตลาดริมน้ำวัดไทรทองขึ้นมาใหม่ โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยอยู่แบบพออยู่พอกิน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำผลผลิตที่ผลิตได้ในชุมชนของตนมาวางจำหน่ายกันเองภายในชุมชน ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องนำเงินออกไปใช้จ่ายในตลาดสดภายในตัวเมือง อย่างไรก็ตามหลังจากตลาดดังกล่าวดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้ว ทางอำเภอเมืองตราดจึงได้ทำการประเมินคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่พบว่า ตลาดริมน้ำแห่งนี้ช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปจับจ่ายนอกพื้นที่ ทั้งยังช่วยให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้กันเองในชุมชน นอกจากนี้ยังส่งผลดีในเรื่องของการส่งเสริมให้ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน สำหรับตลาดริมน้ำวัดไทรทอง ตั้งอยู่ริมถนนสายตราด-แหลมงอบ ติดกับริมน้ำวัดไทรทอง โดยเปิดดำเนินการสทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงพลบค่ำ ภายในตลาดมีสินค้าจำพวกของกิน ผัก ผลไม้พื้นบ้าน อาหารทะเลที่ได้จากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ตลอดจนขนมพื้นเมืองของจังหวัดตราด