อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว วันนี้ (28 มี.ค.52) นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ที่ท่าเรือสีวิกา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยร่วมปลูกปะการังลงแปลง เพื่อนำไปปลูกที่ท่าเรือเขาแหลมหญ้า- หมู่เกาะเสม็ด อ่าวพร้าว เกาะกุฎี เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง อีกทั้งปล่อยเต่าลงทะเล เพื่อขยายพันธ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โดยมี ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายสิทธิชัย เสรีสงแสง หัวหน้าอุทยานเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดรอง เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามตามธรรมชาติ มีหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใส มีปะการังที่สวยงาม แต่ในปัจจุบัน พบว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของปะการังค่อนข้างมาก ทั้งการเก็บหาปะการังไปขาย การทำการประมงในเขตปะการัง การเหยียบย่ำแนวปะการังของนักท่องเที่ยว การทิ้งขยะ น้ำเสียจากชุมชน และ กระแสน้ำที่แรงพัดพาทรายมาทับถม ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูปะการัง และเพิ่มจำนวนปะการังให้มีความสมบูรณ์ จึงได้จัดโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ อุทยาน ฯ ได้จัดกิจกรรม ติดตั้งทุ่นแนวเขตปะการัง ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เพื่อให้ทะเลสะอาด เกิดความสวยงามของท้องทะเล ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอุทยานมากขึ้น ส่งผลให้อุทยาน ฯ มีเงินรายได้ที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดระยองอีกด้วย