บินไทยใช้ 2 ล้านขนย้ายไปสุวรรณภูมิเที่ยวสุดท้ายคืนนี้

นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้การบินไทย มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งในการย้ายสัมภาระและการให้บริการไปยังสนามบินสุวรรณภูมิภายในวันนี้(28มี.ค.) ซึ่งไม่น่ามีปัญหาเพราะไม่มีความยุ่งยากและมีประสบการณ์มาแล้ว ขณะนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและวิทยุการบินได้แจ้งว่ามีความพร้อมที่จะรองรับเช่นกัน เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมนี้ จะมีเที่ยวบินขาออกของการบินไทยเปิดให้บริการที่สุวรรณภูมิ เพิ่มขึ้นเท่าตัว คือ จากวันละ 23 เที่ยวบิน เป็นวันละ 46 เที่ยวบิน แต่ก็ยอมรับว่าในช่วงแรกอาจเกิดความสับสนบ้าง ซึ่งจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับรู้ข้อมูล ส่วนงบประมาณในการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งไว้ที่ 2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารบางส่วนไม่เห็นด้วยกับกรณีที่การบินไทยจะย้ายไปอยู่สุวรรณภูมิทั้งหมด โดยนายประนังโชค อักษรนิตย์ ผู้โดยสารที่ใช้บริการที่สนามบินดอนเมือง กล่าวว่า เขาจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองในรัศมี 10-20 กิโลเมตร ที่ต้องเดินทางไปขึ้น-ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับเห็นว่า การให้บริการทางอากาศในหลายประเทศก็มีมากกว่า 1 สนามบิน และเห็นว่าควรมีสนามบินในเขตเมืองไว้ให้บริการด้วยเพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร

รายงานข่าวว่า การบินไทยใช้ 2 ล้าน ย้ายไปสุวรรณภูมิคืนนี้ ไฟล์ทสุดท้ายดอนเมือง 22.15 น.การบินไทย จะให้บริการที่สนามบินดอนเมืองเป็นวันสุดท้ายที่เนื่องจากมีกำหนดย้ายทุกสายการบินไปที่สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของการบินไทยที่จะออกจากดอนเมืองคือเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เวลา 22.15 น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด