ประกันสังคมมุกดาหาร จ่ายเช็คช่วยชาติให้ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมมุกดาหาร เร่งจ่ายเช็คช่วยชาติให้ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 3 ยังคงจ่ายภายในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ทยอยมารับเช็คช่วยชาติอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (28 มี.ค.52) เป็นวันที่ 3 ของการจ่ายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร นางสาวดลใจ ทดแทนคุณ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ได้นำเช็คช่วยชาติ ไปมอบให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ ทั้งผู้ประกันตนโดยสมัครใจ และผู้ปะกันตนที่อยู่ในระบบจ้างงานปกติ จำนวน 259 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 718 คน และนำไปมอบให้กับผู้ประกันตน ที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ ณ บริษัท เดอร์บาร์บราเซีย ซึ่งเป็นสถานประกอบการโดยตรง จำนวน 300 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักไม่แพ้ 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกันตน ที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติทยอยไปรับอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก สำหรับการมอบเช็คครั้งถัดไป วันที่ 29 มีนาคม 2552 กำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร บริษัทพรประเสริฐ และองค์การบริหารส่วนตำบลมุกดาหาร วันที่ 30 มีนาคม ที่หอประชุมอำเภอคำชะอี วันที่ 31 มีนาคม ที่หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย วันที่ 1 เมษายน ที่หอประชุมอำเภอดอนตาล วันที่ 2 เมษายน ที่หอประชุมอำเภดงหลวง วันที่ 3 เมษายน ที่หอประชุมอำเภอดงหลวง และวันที่ 4 เมษายน ที่หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย และมีเงินหมุนเวียน ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อให้ขั้นตอนการรับเช็คเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ขอให้ผู้ประกันตนนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงตนในวันรับเช็ค และขอให้จดจำ "เลขลำดับที่ของตนเองเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันรับเช็ค หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร โทร.0-4261-2287