ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปนมสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปนมสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และคณะ เข้าตรวจและติดตามการแปรรูปและการจำหน่ายนมของโรงงานแปรรูปนมสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีนายวีระ จันทรทิพรักษ์ นายกอำเภอสีคิ้ว และกรรมการสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ให้การต้อนรับ โรงงานแปรรูปนมสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 โดยแปรรูปนมเป็นนมโรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด นมพาสเจอร์ไรส์รสหวาน นมพาสเจอร์ไรส์รสสตรอเบอรี นมพาสเจอร์ไรส์รสซ็อกโกแลต ภายใต้ ตรา นมโค ราช ำลังผลิต 2,000 ลิตร รับซื้อน้ำมนจากสมาชิก 119 ฟาร์ม รับซื้อน้ำนมดิบ 18 ตัน/วัน จำหน่ายนมที่ผลิตได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตลาดนมพาณิชย์ชนิดบรรจุถุง ตามนมโค-ราช และตลาดนมโรงเรียน และรับจ้างผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตราวัวแดง บรรจุขนาด 400 ซีซี ให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งจำหน่ายให้กับเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ยอกการผลิตประมาณวัน 4,000 5,000 ขวด ตลาดนมพาณิชย์ บรรจุเป็นชนิดถุง ๆ ละ 150 ซีซี จำหน่ายในเขตอำเภอสีคิ้ว และอำเภอใกล้เคียง เดือนละ 28,600 ถุง ใช้ปริมาณน้ำนมดิบ 4,450 กิโลกรัม ส่วนตลาดนมโรงเรียน ชื่อผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ตรานมโรงเรียน ผลิตเป็นชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำหน่ายให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 157 แห่ง ยอดจำหน่าย 81,853 ถุง/วัน หรือ 1,637,060 ถุง/เดือน ใช้ปริมาณนมดิบ จำนวน 16,800 กิโลกรัม/วัน นายปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 กล่าวว่า การมาตรวจและติดตามการแปรรูปนมของสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ครั้งนี้ได้รับการรายงานว่า ไม่พบว่ามีการผลิตนมปูดแต่อย่างใด แต่ได้รับรายงานว่า โรงงานฯ มีความต้องการให้มีการทบทวนการผลิตนมชนิด ยูเฮสที.และนมพาสเจอร์ไรส์ ในอัตราส่วน 70 ต่อ 30 หากดำเนินการตามอัตราส่วนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโรงงานได้ ซึ่งตนจะนำไปรายงานให้รัฐบาลทราบความต้องการของโรงงานฯ ต่อไป