แคนาดาและอังกฤษกลายเป็นตลาดที่สำคัญของกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชากล่าวว่า แคนาดาและอังกฤษ กลายเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของกัมพูชาในปี 2551 โดยแคนาดาเป็นประเทศที่กัมพูชาส่งสินค้าออกมากเป็นอันดับที่สอง รองจากสหรัฐอเมริกา ขณะที่อังกฤษเป็นอันดับที่สามในปี 2551 ทั้งนี้กัมพูชาส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐด้วยมูลค่า 2,041 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนแคนาดา 212 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และอังกฤษ 164 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยยอดการส่งออกทั้งหมดในปี 2551 สูงกว่า 3,356 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ.