การประกวดออกแบบโลโก้ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประกวดออกแบบโลโก้ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ได้ผู้รับรางวัลชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะเปิดตัวโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายนนี้ จากที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้จัดการประกวดออกแบบโลโก้ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติขึ้น มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากว่า 2,000 ผลงาน ได้มีการคัดเลือกผลงานจากทั้งหมดตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบสุดท้าย ซึ่งมีผลงานผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่ ผลงานของ นายพิสิษฐ์ กิจวัฒนชัย นายปฐวี ศรีโสภา นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล นายสุรสิทธิ์ ศิลปางค์กุล และ นายรัตน์นริศ ยุทธนะพลากูร โดยผลการตัดสินการประกวดออกแบบโลโก้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานของ นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ คือ สามารถสื่อความหมายว่าเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ มีเอกลักษณ์ที่แฝงความเป็นไทย จดจำง่ายและเด่นชัด รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับงานในหลายลักษณะ เช่น งานกราฟฟิกบนหน้าจอโทรทัศน์ นามบัตร ซองจดหมาย เหมาะสมกับการได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ จะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยผลการประกวดออกแบบโลโก้ จะมีการแถลงข่าวและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการปรับผังรายการของทางสถานีฯ ในวันที่ 1 เมษายนนี้