ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.11 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรภาพยนต์แอนิเมชัน เรื่องก้านกล้วย 2 รอบพิเศษ ณ โรงภาพยนต์โนเกีย อัลตร้าสกรีน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 14.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด อาคารแพทยพัฒน์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ไปทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญและเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นปีที่ 1 แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เวลา 19.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน รัตนแห่งแผ่นดิน 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน เวลา 16.29 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกุล นำ พระอาจารย์ใหญ่กวงเซง เจ้าอาวาสตำหนักพระแม่กวนอิม เขตลาดพร้าว และคณะมูลนิธิสว่างกวนอิม ธรรมสถาน เฝ้าถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับซื้อเครื่องมอนิเตอร์คลื่นสมอง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.24 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงานการกุศล เพื่อก่อตั้งกองทุนลูกอุปถัมภ์สู่ผู้สูงอายุ (กองทุนช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง) ณ สโมสรตำรวจ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2552 เวลา 06.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปในงาน พระคุณของแหล่งเรียนมา...จุฬา ฯ 92 ปี งานคืนสู่เหย้าชาวจุฬาฯ ประจำปี 2552 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร