ปิดโครงการ 3 คุณธรรมนำไทย

ปิดโครงการ 3 คุณธรรมนำไทย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ"3 คุณธรรมนำไทย (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย)" จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ สยามพารากอน โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยนางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเยาวชนและพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆ ได้แก่ การประกวดร้องเพลง ข่าวสั้น ละครสั้น และโปสเตอร์ ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและ สังคมไทย