เลือกวิสุทธิ์ โพธิแท่นนั่ง กกต. แทนสุเมธ

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งลงมติเลือกนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งแทนแทนนายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้งที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยในการลงมติเลือกครั้งนี้ ได้ลงคะแนน 2 รอบ โดยผู้ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนน 2 ใน 3 หรือ 4 คะแนน เนื่องจากมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 6 คน

นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น อดีตข้าราชการบำนาญ เคยดำรงตำแหน่งอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และยังเคยดำรงตำแหน่งอดีตกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด