ประชาชนหลายล้านคนทั่วโลกจะพร้อมใจกันดับไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนหลายล้านคนทั่วโลกจะพร้อมใจกันดับไฟเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ใน วันพรุ่งนี้ เริ่มที่เกาะชาธามซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากประเทศนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 800 กิโลเมตร เป็นแห่งแรกในเวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 13.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนที่อ่าวซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ ของออสเตรเลีย จะเริ่มปิดไฟในเวลา 16.30 น. พร้อม ๆ กับที่โอเปรา เฮาส์ และ สะพาน ฮาร์เบอร์ ซึ่งจะมีการหรี่ไฟลงด้วยเช่นกัน ขณะที่ตึกกว่า 1,500 แห่ง ในฮ่องกงก็จะพร้อมใจกันหรี่ไฟในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งใน 84 ประเทศทั่วโลกที่จะเข้าร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ หรือการดับไฟนาน 1 ชั่วโมงในวันพรุ่งนี้ เพื่อหวังให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง.