ประกันสังคมจังหวัดตราด แนะวิธีสังเก"เช็คช่วยชาติ ฝ่าวิกฤติเศษฐกิจโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจังหวัดตราด แนะวิธีสังเกต "เช็คช่วยชาติ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ย้ำมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ระบุบนเช็ค นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดตราด เปิดเผยถึงข้อมูลโครงการเช็คช่วยชาติ โดยเฉพาะวิธีสังเกตเช็คช่วยชาติ ที่จัดพิมพ์ด้วยระบบพิเศษว่า ตัวอักษร "เช็คช่วยชาติฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก พมพ์เป็นลายเส้นนูน สีน้ำเงิน ดำ แดง เหลือบกัน, ตัวอักษร ฿ พิมพ์เป็นตัวนูน สีทองและแดงเหลือบกัน, เมื่อนำเช็คมาส่องกับแบล็คไลท์ จะปรากฏตราสัญลักษณ์ รูปดอกบัวของธนาคารกรุงเทพขนาดใหญ่หนึ่งดอก ตรงกลางเช็ค และขอบเช็คต้องมีรอยปรุ 2 ด้าน (ด้านบนและด้านล่าง) ประกันสังคมจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า "เช็คช่วยชาติฝ่าวิกติเศรษฐกิจโลก มีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ระบุบนเช็ค ตามกฎหมาย เจ้าของเช็คสามารถนำไปเบิกเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือนำไปใช้จ่ายแทนเงินสดได้ ณ ร้านค้าทั่วไป