แพทย์ห่วงคนขาดสารอาหารในช่วงเศรษฐกิจขาลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นห่วงภาวะเศรษฐกิจขาลง ทำให้คนขาดสารอาหาร เนื่องจากบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารหลัก ระบุโซเดียมในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาจทำให้คนมีปัญหาไตมากขึ้น พร้อมแนะหากจำเป็นควรหาเนื้อสัตว์และผักใส่เพิ่มด้วย เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร นายแพทย์ นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีปัจจุบันประชาชนเริ่มหันมาบริโภคอาหารกึ่ง-สำเร็จรูป อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊ก หรือซุปต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่าย เพราะอาหารกึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่มีราคาถูกและสะดวกเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจทรุดในขณะที่ค่าครองชีพกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากมองในมุมของสุขภาพการรับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวต่อเนื่องเป็นเวลานานเป็นการทำร้ายร่างกาย เพราะส่วนร่างกายจะได้รับแต่คาร์โบไฮเดรตแต่ขาดสารอาหารอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์และผัก ดังนั้น หากต้องบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปติดต่อกันนานๆ ก็ควรหาผัก เนื้อสัตว์ หรือไข่ใส่เพิ่มลงไปด้วย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทุกหมู่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ อาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จส่วนใหญ่มีโซเดียมจากเกลือและผงชูรสในเครื่องปรุงประมาณร้อยละ 5-6 ซึ่งเมื่อบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียง 1 ซอง อาจจะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงถึงร้อยละ 50-100 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน หากร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะมีผลต่อระบบการทำงานของไต โดยคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วจะเกิดปัญหาการคั่งของโซเดียมอยู่ในร่างกายทำให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงได้ สำหรับการเลือกซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปนั้น นายแพทย์ นรังสันต์ ระบุควรเลือกซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปในภาชนะบรรจุที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ควรมีรอยรั่วหรือฉีกขาด อาหารที่อยู่ภายในต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหืน โดยเฉพาะเครื่องปรุงต้องไม่ชื้นเกาะเป็นก้อน