ร้านศึกศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ เพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาติ มีส่วนลดสูงสุดร้อยละ 60

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ เพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาติ พร้อมฉลองโอกาสครบ 59 ปี ให้ส่วนลดสูงสุดร้อยละ 60 เครื่องแบบนักเรียนเริ่มต้นตัวละ 75 บาท นางสมศรี เคารพาพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. เปิดเผยว่า องค์การค้าของ สกสค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการร่วมกันกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยให้เร็วและมากที่สุด โดยในส่วนขององค์การค้าของ สกสค. นั้น ผู้ที่ได้รับเช็ค สามารถนำมาซื้อสินค้าที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ได้ทุกสาขา ในกลุ่มสินค้าต่างๆ ดังนี้ กลุ่มหนังสือ มีส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 10-60 โดยหนังสือทั่วไปลดร้อยละ 15 หนังสือแบบเรียน (ต้นฉบับ สพฐ. สสวท. อศ.) ลดร้อยละ 10 เป็นต้น กลุ่มเครื่องแบบนักเรียน ตรา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ระดับอนุบาล เสื้อ กระโปรง กางเกง ตัวละ 75 บาท ระดับประถมศึกษา เสื้อ กระโปรง กางเกง ตัวละ 90 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสื้อ กระโปรง กางเกง ตัวละ 100 บาท และระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย เสื้อ กระโปรง กางเกง ตัวละ 120 บาท ทั้งนี้ซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปได้ส่วนลดร้อยละ 10 ซื้อ 20,000 บาท ได้ส่วนลดร้อยละ 15 กลุ่มสินค้าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ยกเว้นถ่ายไฟฉายและฟิล์มถ่ายรูปลดร้อยละ 5 และกลุ่มสินค้าอื่นๆ ประกอบด้วย เครื่องดนตรี กีฬา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ลดร้อยละ 10 สำหรับอัตราส่วนลดทั้งหมดนี้ ได้ใช้อัตราเดียวกันกับการลดราคาสินค้าในโอกาสครบรอบ 59 ปี องค์การค้าของ สกสค. ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2552 ที่ให้ส่วนลดในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2552