ข่าวย่อยการศึกษา-พ.ร.บ.เทคโนเพื่อการศึกษา

คมชัดลึก : นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าได้ลงนามเสนอร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติพ.ศ..เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติให้รัฐทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน เสนอนโยบายและแผนในการวิจัยและการพัฒนา เทคโน โลยีเพื่อ การศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้ เทคโน โลยีเพื่อ การศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ เทคโน โลยีที่ทันสมัย มทส.รับพยาบาลรุ่นแรก ม. เทคโน โลยีสุรนารี(มทส.) เปิดรับสมัครผู้ที่จบ ม.6 ทั้งชายและหญิงจากทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบฑิต (4 ปี) ประจำปี การศึกษา 2552 รุ่นแรก จำนวน 48 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 มี.ค. สอบถามโทร.0-4422-3014-5 ดูข้อมูล www.sut.ac.th/ces ค่ายเยาวชนฤดูร้อน ม.พายัพจัดโครงการกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Creative Fun Camp 2009 เพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง 9-12 ปีเข้าร่วมกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ด้านดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และภาษา วันที่ 20 เม.ย.- 1 พ.ค.สมัครวันนี้-วันที่10 เม.ย. สอบถามได้ที่โทร. 053-851478-86 ต่อ346 ค่ายคิวบิกไอซีทีฟันแคมป์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ม.เกษตรศาสตร์บางเขน ชวนน้องๆ ระดับชั้น ป.5-ม.1 เข้าค่ายคิวบิกไอซีทีฟันแคมป์ สนุกสนานกับไอซีทีและมัลติมีเดีย ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 6-10 เม.ย. และน้องๆ ชั้น ม.1-ม.4 สนุกกับการพัฒนานวัตกรรม ว็บ 2.0 ที่ท้าทาย กับค่ายคิวบิกอินโนเวชัน ระหว่างวันที่ 6-10 เม.ย. เช่นกัน สนใจสอบถามโทร.0-2562-0951-6 ต่อ 2535, 08-3159-0777 หรือ www.ku.ac.th/camp/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง สมบัษร ถิระสาโรช-อะ..ชื่นใจ..2 ต่อ รมช.ศธ.ชงทางแก้ปัญหาเด็กวิทย์- คณิตฯอ่อน 27 มี.ค.นี้ จุรินทร์ลงนามร่างพ.ร.บ.เทคโนฯเพื่อการศึกษา อปท.กับการแก้มหาวิกฤตการณ์สยาม นักวิชาการจุฬาหวั่นคนเลือกเรียนวิทย์ฯน้อยลงเหตุเลือกอาชีพได้น้อย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด