แบงก์กรุงเทพขยายเวลารับเช็คช่วยชาติถึง2ทุ่ม

นายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. ว่า ธนาคารขยายเวลาให้บริการเฉพาะโครงการเช็คช่วยชาติทั่วประเทศ จนถึงเวลา 20.00 น. และเพิ่มการให้บริการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. 16.00 น. สำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการทุกวันถึงเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 เมษายน 2552 เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิ ที่นำเช็คช่วยชาติมาเบิกเงินสดที่สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดเตรียมพนักงานเพิ่มเติมในสาขาทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีผู้ได้รับสิทธิเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับโครงการนี้เป็นการเฉพาะ

"เช็คช่วยชาติสามารถเปลี่ยนมือได้และมีค่าเสมือนเงินสด จึงไม่สามารถอายัดได้ ดังนั้น ผู้ได้รับเช็คจึงต้องดูแลเก็บรักษาเป็นอย่างดี อีกทั้ง เช็คช่วยชาติมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ระบุบนเช็คตามกฎหมาย หากเช็คช่วยชาติสูญหาย ชำรุด หรือชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไมูกต้อง ผู้มีสิทธิรับเงินต้องติดต่อส่วนราชการหรือสำนักงานประกันสังคมผู้จ่ายเช็คช่วยชาติให้เป็นผู้ดำเนินการโดยตรงเท่านั้นนายธีระ กล่าว และว่า สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินที่ระบุตามหน้าเช็คช่วยชาติ เพียงนำเช็คช่วยชาติพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขที่บัตรประชาชน ตัวจริงมาแสดง ก็สามารถเบิกเงินสดจำนวน 2,000 บาท ตามที่ระบุบนเช็คได้ทันทีที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนในกรณีนำเช็คช่วยชาติเข้าบัญชีเงินฝากนั้น กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า สามารถนำเช็คเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีให้ใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่รับฝาก โดยผู้ได้รับสิทธิต้องระบุเลขที่บัญชี และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้านหลังเช็คก่อนนำฝาก ในส่วนของร้านค้าทั่วไปที่รับเช็คช่วยชาติ ต้องให้ผู้นำเช็คช่วยชาติมาชำระค่าสินค้าหรือบริการ ระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ด้านหลังเช็ค เพื่อเป็นหลักฐานหากพบปัญหาเกี่ยวกับเช็ค รวมถึงระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีที่จะนำฝากด้านหลังเช็คทุกฉบับ ก่อนนำฝากเช่นกัน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์เช็คช่วยชาติ จำนวนรวมประมาณ 10.5 ล้านฉบับ ตามรายชื่อที่ได้รับจากทางการ โดยส่งมอบเช็คช่วยชาติให้กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนผู้มีสิทธิโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.bangkokbank.com หรือ ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ฒโครงการเช็คช่วยชาติฒ โทร.0 2645 5888 ทุกวัน เวลา 8.00 น. - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2552

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด