ผู้ประกันตนที่จ.สมุทรปราการนับหมื่นแห่ไปรับเช็คช่วยชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรปราการ ทยอยเดินทางไปรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ที่จุดบริการ 7 จุดทั่วทั้งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ คาดว่า จะมีผู้เดินทางมารับเช็คช่วยชาติในวันแรก ไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นคน บรรยากาศบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดบริการจ่ายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตน เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางมารับเช็คช่วยชาติ ส่งผลให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างคับคั่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เนื่องจากมีผู้ประกันตนมารอรับเช็คจำนวนมาก โดยบางรายเดินทางมาตั้งแต่เวลา 06.00 น. สำหรับปัญหาที่พบในวันแรกของการจ่ายเช็ค คือ ผู้ประกันตนบางรายไม่มีรายชื่อ บางรายไม่ได้มาตามวันนัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งใบนัดให้ โดยทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลกับผู้ประกันตน ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติกว่า 600,000 คน โดยได้มีการกำหนดจุดให้บริการจ่ายเช็คช่วยชาติไว้ 7 จุด ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ, ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ,นิคมอุตสาหกรรมบางปู, สำนักงานประกันสังคมสาขาบางพลี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค1 สมุทรปราการ,เทศบาลเมืองลัดหลวงและโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการจ่ายเช็คช่วยชาติในสถานประกอบการที่มีผู้ประกันตนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปด้วย ซึ่งในแต่ละวันจะสามารถจ่ายเช็คช่วยชาติให้กับผู้ประกันตนได้กว่า 40,000 คน ด้านนางจิต ขวานทอง อายุ 52 ปี พนักงาน บริษัทศรีเจริญชัย แมนชั่น โปรดักส์ กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้รับในครั้งนี้ไปชื้อสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และรู้สึกใจที่ได้รับเช็คช่วยชาติในครั้งนี้ แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ตาม