มอบเช็คช่วยชาติฯ รอบแรก ที่จังหวัดลำพูน บรรยากาศ คึกคักและอบอุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการมอบเช็คช่วยชาติ รอบแรก ที่จังหวัดลำพูนเป็นๆไปอย่างคึกคักและอบอุ่น บรรยากาศการมอบเช็คช่วยชาติฝ่าวิกฤติโลก รอบแรก ที่จังหวัดลำพูน แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้มารับเช็คถึง 1,900 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมารับเอง นอกจากจะได้เงินเพื่อไปกระตุ้นเศษฐกิจแล้ว ยังเป็นการพบปะคนวัยเกษียณอายุ ที่มีมามากหน้าหลายตา สร้างบรรยากาศคึกคักและอบอุ่น ที่อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันนี้ (26 มี.ค.52) นายบรรหาร บูรณะประภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเช็คช่วยชาติฝ่าวิกฤติโลก รอบแรก แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับเช็คช่วยชาติที่มอบครั้งนี้ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานคลังจังหวัด ได้มอบเป็นรอบแรกให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท โดยจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้รายละ 2,000 บาท ดังกล่าว