จ.ตราด จัดพิธีมอบเช็คช่วยชาติ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดพิธีมอบเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ให้กับผู้ประกันตน และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ วันนี้ (26 มี.ค.52) ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมอบเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ให้กับผู้ประกันตน และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของผู้รายได้น้อย จึงได้กำหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน โดยจ่ายเป็นเช็คมูลค่า 2,000 บาท และมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการในส่วนผู้ประกันตนทั้งหมด ประมาณ 8 ล้านคนทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดตราด ปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ทั้งสิ้น 13,463 ราย และมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเงินค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรในภาครัฐของผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับเช็คช่วยชาติในงวดแรกทั้งสิ้น จำนวน 10,250 ราย ทางจังหวัดจึงได้จัดพิธีมอบเช็คช่วยในครั้งนี้ขึ้น ส่วนงวดที่ 2 มีผู้มีสิทธิได้รับเช็คจำนวน 502 คน และงวดที่ 3 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งงวดที่ 2 จะจ่ายเช็คให้ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 อย่างไรก็ตามได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่ออกไปจ่ายเช็คให้กับผู้ประกันตน ตามสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด้วย