งานประเพณีสงกรานต์วัดทองทั่วจันทบุรีปีนี้จัดยิ่งใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลพลับพลานารายณ์ ทุ่มงบประมาณจัดงานสงกรานต์วัดทองทั่ว พร้อมเปิดโบสถ์เก่าให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ ขอพร หลวงพ่อทอง พระเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมือง ชมสาธิตการแข่งขันประชันควายเพลิง แข่งซาเล้งไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2552 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดสรรงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 5 เพื่อใช้จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 ที่วัดทองทั่ว หมู่ 11 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ขอพร พระสุวรรณมงคล หรือ หลวงพ่อทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของตำบลทองทั่ว ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถหลังเก่า ก่อสร้างสมัยอยุธยาปลาย แห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแห่งเดียวที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนปิดทองพระพุทธรูปองค์จริงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งปีนี้ทางวัดได้เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด ที่มาจัดแสดงไว้ในบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและสืบค้นประวัติความเป็นมาของอารยธรรมโบราณเมืองเพนียต ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี นอกเหนือจากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวัน ก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดธิดาสงกรานต์ ประกวดสาวประเภท 2 สนุกสนานกับรำวงชาวบ้าน สาธิตการแข่งขันประชันควายเพลิง แข่งขันสะบ้าล้อ เซปักตระกร้อ เปตอง การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันซาเล้งไซเคิลครอส ชมและเชียร์กีฬามวยไทยสมัครเล่น กิจกรรมการแสดงบนเวที พร้อมมหรสพสมโภช ฟรี ตลอดงาน 5 คืน