จ.นครสวรรค์ มอบเช็คช่วยชาติแก่ประชาชนกว่า 4 หมื่นราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครสวรรค์ มอบเช็คช่วยชาติแก่ประชาชนกว่า 4 หมื่นราย ขณะที่กลุ่มข้าราชการชำนาญ เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ประชาชนจะไม่เห็นคุณค่าเงินที่ได้มา เช้าวันนี้ (26 มี.ค.52) ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นาย ชาญเดช คงเอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบเช็คช่วยชาติโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีรายได้หรือค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคของภาคครัวเรือน โดยกำหนดจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-8 เมษายนนี้ โดยมีข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญรับมอบเช็ค จากสำนักงานครั้งจังหวัดนครสวรรค์จำนวนทั้งสิ้น 3,487 ราย การรับเช็คครั้งนี้ ข้าราชการบำนาญส่วนหนึ่ง แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ยังไม่เห็นด้วยกับวิธีการ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเงินง่ายเกินไป ไม่เห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับ บางคนอาจเก็บไว้หรือบางคนอาจใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลควรเน้นเรื่องการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤตได้ตรงจุดแล้ว นอกจากนี้ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประกันสังคม ได้ทำพิธีมอบเช็คช่วยชาติแก่ผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้มีสิทธิรับทั้งสิ้นจำนวน 42,104 ราย