รองผู้ว่าฯ ตราด ขอให้ผู้ที่รับเช็คช่วยชาติน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอให้ผู้ที่รับเช็คช่วยชาติและประชาชนทุกคน น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ เพื่อผ่านวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ให้กับผู้ประกันตน และผู้รับเบียหวัดบำนาญของจังหวัดตราดว่า โครงการดังกล่าว รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่มีผู้รายได้น้อย และกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน ในส่วนของจังหวัดตราด สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวตราดมากนัก เพราะชาวตราดมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาโดยตลอด ทำให้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่งไร ชาวตราดยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้ได้ที่รับเช็คช่วยชาติและประชาชนทุกคน น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ คือ "พอดี พอกิน พอเพียง ซึ่งจะทำให้เราสามารถฝ่าวิกฤตของเศรษฐกิจไปได้