รอง ผอ.สพท.ยะลา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ติดตามการดำเนินนโยบายเรียนฟรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี วันนี้ (26 มี.ค.52) นายณรงค์ ศรีละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง และโรงเรียนบ้านธารน้ำใส เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งได้มีการประชุมผู้ปกครอง และมอบเงินเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน นายณรงค์ ศรีละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากผลการติดตามครั้งนี้ ผู้ปกครองมีความตื่นตัวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และดีใจที่รัฐบาลมีนโยบายดีๆ แบบนี้ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยหรือไม่มาโรงเรียนเลย แต่มีชื่ออยู่ในสถานศึกษานั้น มีผู้ปกครองและนักเรียนต่างมาใช้สิทธิ์ในการรับเงินเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนได้ทำข้อตกลงกับครูโรงเรียนว่าจะให้เด็กมาเรียนในเทอมต่อไป ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้นำนักเรียนมาและไม่มีเอกสารในการมายืนยันให้กับโรงเรียน ก็ได้แนะนำให้ผู้ปกครองพานักเรียนมายืนยันหรือนำหลักฐานที่แสดงการมีชื่อของนักเรียนว่ามีอยู่จริง นายอับดุลรอนิง เจาะกลาดี ผู้ปกครองอาดีล อับดุลมูบีน เจาะกลาดี กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมาก ที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในการจัดซื้อหนังสือ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และขอขอบคุณที่รัฐเห็นความสำคัญจุดนี้ อย่างน้อยก็ทำให้ผู้ปกครองหลายคนที่ไม่มีทุนส่งนักเรียนเข้าศึกษา สามารถศึกษาในปีต่อไปได้