บางบอนรณรงค์การจัดกิจกรรมลดโลกร้อน "ปิไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกพัก (60 Earth Hour)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิวรัตน์ สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ร่วมรณรงค์การจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกพัก (60 Earth Hour) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 20.00 - 21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน (Peak Hour) โดยจัดเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ชุมชน สถานศึกษา สถานบริการต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 20.00 - 21.00 น. ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุดอย่างน้อยให้มากกว่า 30% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในการอนุรักษ์-ลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป