จ.ตราด จัดพิธีมอบเช็คช่วยชาติ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดพิธีมอบเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในงวดแรกกว่าหมื่นคน (24 มี.ค. 52) บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดตราด และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันร่วมกันเปิดพิธีมอบเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในกลุ่มผู้ประกันตนและกลุ่มข้าราชการบำนาญที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนของจังหวัดตราด ประกันสังคมจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดพิธีครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาคประชาชน โดยการจ่ายเช็คช่วยชาติในงวดแรกครั้งนี้มีจำนวน 10,246 คน ส่วนงวดที่ 2 ได้มีการประมวลผลไปแล้วมีจำนวน 712 คน โดยจะจ่ายได้ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ และในส่วนงวดที่ 3 กำลังตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับสิทธิในการับเช็ค ทั้งนี้เช็คดังกล่าวมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ระบุบนเช็คตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ได้รับควรนำไปขึ้นเบิกเงินสด หรือนำเช็คเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ หรือใช้จ่ายซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ก่อนหมดอายุดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการใช้เงินของประเทศ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามหลังจากจัดมอบเช็คช่วยชาติในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานยังมีการจัดหน่วยบริการจ่ายเช็คเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และในสถานประกอบการที่มีจำนวนผู้ได้รับเช็คช่วยชาติที่มีจำนวนมาก