บรรยากาศการรับเช็คช่วยชาติวันแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการรับเช็คช่วยชาติวันแรก ที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมารอรับเช็คตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศการรับเช็คช่วยชาติ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนทยอยมารอรับเช็คเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดระเบียบโดยการให้ประชาชนเข้าแถวเรียงหนึ่ง ตั้งแต่ด้านนอกตัวอาคาร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ประชาชนต้องเข้าแถวยาวเหยียด โดยมีจุดรับเช็ค 6 จุด ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ ได้มาตั้งโต๊ะแลกเช็คที่บริเวณด้านนอกทางเข้า นางสาวไอ่ ปันสา อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 11 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากบริษัทพร็อพเพอร์ตี้แคร์เซอร์วิส จำกัด ผู้รับเช็คคนแรกจากนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในยามเศรษฐกิจไม่ดี โดยตนเองจะนำเงิน 2,000 บาท ที่ได้รับไปจับจ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และแบ่งให้มารดาใช้ ขณะที่นางเมฆ ใจบาน ซึ่งตั้งครรภ์ 8 เดือนกล่าวว่า เงินที่ได้รับมีประโยชน์มาก เพราะจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกันตนที่มายื่นขอรับเช็คทั้งสิ้น 117,883 ราย มีผู้มีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติในงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคมถึง 8 เมษายนนี้ จำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 139,030 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 200 ล้านบาท