ญี่ปุ่นส่งสินค้าออกลดลงเกือบครึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวเลขการส่งออกสินค้าของญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงร้อยละ 49.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่กำลังซบเซา ทำให้ความต้องการสินค้าญี่ปุ่นในตลาดโลกลดน้อยลง ขณะที่ตัวเลข การส่งสินค้าออกในเดือนมกราคม ก็ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเช่นกัน โดยลดลงร้อยละ 45.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด