สายการบินแควนตัสจะลดตำแหน่งผู้บริหารลง 90 ตำแหน่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สายการบินแควนตัส ของออสเตรเลีย ประกาศจะปรับลดตำแหน่งผู้บริหารลง 90 ตำแหน่ง ส่วนผู้ที่ยังคงทำงานอยู่จะต้องทำงานหนักขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่สายการบิน แควนตัส ตัดสินใจลดตำแหน่งผู้บริหารลง หลังต้องเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้สายการบินได้ประกาศลดตำแหน่งงานไปแล้ว 1,500 ตำแหน่ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และคงอัตราเงินเดือนพนักงานไว้ที่ระดับเดิม.