เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้จะอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เยาวชนกว่า 70 คนจากจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยสารเครื่องบินของกองทัพอากาศมาทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน โดยเยาวชนเหล่านี้ได้ไปทัศนศึกษาที่ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ซูอควาเรียม และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งหมดต่างตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตรไมตรีและที่สำคัญบ้านเมืองที่สงบสุข โดยเด็กชายนนทชัย สิงห์กุรัง และเด็กหญิงอารีล๊ะห์ เจ๊ะเลาะห์ จากจังหวัดปัตตานี กล่าวแสดงความชื่นชอบจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและผู้คน โดยกล่าวว่าอยากให้บ้านของตนเป็นอย่างนี้บ้าง ขณะที่นางดาลัด กิ่งโพยม ครูจากโรงเรียนประชาอุทิศ บ้านโคกม่วง ตำบลตุโยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกล่าวว่าเด็กและครูได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเดินทางมาในครั้งนี้ สิ่งเหล่านี้จะบอกต่อไปยังผู้ปกครองและเพื่อนเด็กนักเรียน สู่ความคาดหวังของเด็ก ๆ ที่ผู้ใหญ่ควรจะให้ความสำคัญ