กทม.ให้ผ่อนชำระภาษี-เพิ่มช่องทางจ่ายผ่านธ.กรุงไทย

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ว่า ปีนี้ กทม.ตั้งเป้าจัดเก็บภาษี 1 หมื่นล้านบาท แต่ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กทม.มีนโยบายให้ผ่อนผันการชำระภาษีเป็นงวดๆ แต่หากไม่ชำระภาษีตามกำหนดจะมีเบี้ยปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่ในการชำระภาษี คือ ผ่านระบบ TELLER PAYMENT ธนาคารกรุงไทย โดยนำใบแจ้งการประเมินพร้อมใบแจ้งการชำระภาษีที่มีบาร์โค้ดไปรับชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด