ไทย-มาเลเซีย ร่วมขยายเวลาเปิดด่านเบตง-ด่านเปิงกาลันฮูลู รับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย-มาเลเซีย ร่วมขยายเวลาเปิดด่านเบตง-ด่านเปิงกาลันฮูลู เพื่อรองรับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ตกลงขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ ที่ด่านชายแดนบ้านกาแป๊ะฮูลู อ.เบตง จ.ยะลา และด่านบ้านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จากเดิมเวลา 05.00-18.00 น. ขยายเวลาเป็น 05.00-22.00 น.ของทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวด้วยว่า ในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยชาวมาเลเซียก็จะมีเวลาในการเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงงานเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ฮารีรายอ ส่วนประชาชนชาวไทยก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวยังประเทศมาเลเซียได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส โทร. 0-7352-2411 หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง จ.ยะลา โทร. 0-7323-1292, 0-7323-0026