บรรยากาศการรับสมัครโครงการต้นกล้าอาชีพวันสุดท้ายที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการรับสมัครโครงการต้นกล้าอาชีพวันสุดท้าย ที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคัก บรรยากาศการรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาลที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากเงียบเหงามาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ และมาทราบในภายหลัง ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายึงมีประชาชนเป็นจำนวนมากมาสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ โดยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 23 มีนาคม 2552 มีประชาชนที่ทราบข่าวมาสมัครเพียง 90 คน แต่ในวันนี้(24 มี.ค. 52) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัครมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาสมัครกว่า 100 คน โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำการฝึกอบรมอาชีพในวันที่ 26 มีนาคม 2552 และจะทำการฝึกอบรมในวันที่ 1 เมษายน 2552 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึก เดือนละ 4,800 บาทต่อคน ค่าพาหนะระหว่างการฝึกอบรมเดือนละ 720 บาท/ คน และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท