ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลฯ พร้อมนักเรียนชั้น ม. 3 กว่า 200 คน เรียกร้องให้ทางโรงเร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลฯ พร้อมนักเรียนชั้น ม. 3 กว่า 200 คน เรียกร้องให้ทางโรงเรียนเปิดรับเด็ก ม.3 เบ็ญจะมะเข้าเรียน ม. 4 ณ โรงเรียนเดิม วันนี้( 25 มี.ค. 52 ) ที่ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ศาลาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางเอมอร จริศราภูริน พร้อมผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นม. 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งพลาดหวังจากการสอบเข้าเรียนชั้น ม. 4 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าร้องเรียนต่อตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และอาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เพื่อเรียกร้องให้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งพลาดหวังจากการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม. 4 ณ สถาบันการศึกษาเดิม ทางผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนเพิ่มจำนวนนักเรียน จากห้องละ 40 คน เป็น ห้องละ 55 คน ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่พลาดหวังทั้งหมดได้เข้าเรียนในสถาบันเดิม ด้านนายสงกรานต์ บับพิบูลย์ รองผู้อำนวยารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวถึงกรณีที่ผู้ปกครองร้องเรียนในครั้งนี้ว่า สาเหตุที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชไม่สามารถรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนชั้น ม. 4 ได้ครบทุกคนนั้น เนื่องจาก โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.4 น้อยกว่าเด็ก ม.3 ที่จบการศึกษา ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับเรื่องดังกล่าวไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในการที่จะพิจารณาขยายจำนวนนักเรียน จากห้องละ 40 คน เป็น 55 คน ตามที่ผู้ปกครองเสนอ ส่วนจะรับนักเรียนที่พลาดหวังได้ทั้งหมดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ มติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ว่าจะให้ขยายเป็น 55 คนต่อห้องหรือไม่ รวมทั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จะกำหนดให้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน นี้ นอกจากนี้ ผู้ปกรองยังสามารถที่จะนำบุตรหลานที่พลาดหวังเข้าเรียนกับโรงเรียนคู่แฝด ได้ เช่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมาราช คู่กับ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียน นารีนุกูล คู่กับโรงเรียนปทุมพิทยาคม นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสาขาอื่นๆอีก 7 8แห่งที่จะรับนักเรียนเหล่านี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวถึงการร้องเรียนกรณีการสอบเข้าเรียนของ ชั้น ม. 1 นั้น ข้อมูลยังไม่ชัดเจน จะมีการตรวจสอบว่า ข้อเท็จจริงว่าสอบเข้าไม่ได้เพราะเหตุใด เนื่องจากเด็กที่เข้าชั้น ม. 1 มาจากโรงเรียนอื่นทั้งสิ้น มีทั้งในเขตบริการและทั่วไป หากผู้ปกครองอยากจะทราบข้อเท็จจริงให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งยินดีจะตรวจสอบให้