จ.แพร่ เตรียมพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย นายเสรี คำภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีวันหยุดเทศกาลติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด รวมทั้งการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เป็นผลทำให้การใช้รถใช้ถนนทางสายหลวงเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเวลาปกติ โดยทางจังหวัดจะบูรณาการร่วมกันในทุกฝ่ายตั้งจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 24 แห่งโดยเฉพาะระยะ 7 วันอันตรายคือวันที่ 10-16 เมษายน 2552 นอกจากนี้จังหวัดแพร่จะได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ขึ้นที่ศูนย์ POC ชั้น 5 อาคาร 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ปี 2552 บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 คือ วันที่ 11-17 เมษายน 2551 นั้น จังหวัดแพร่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 58 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 2 ราย และบาดเจ็บ 66 ราย เป็นชาย 48 ราย หญิง 18 ราย