อบต.วังกระแจะ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง ในงานตราดรำลึก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง ในงานตราดรำลึก นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยตัวขบวนจักรยานผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นจักรยานตามเส้นทาง เสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ททท.ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวนำจักรยานเข้าร่วมกว่า 375 คัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันตราดรำลึก ที่ทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองจนทำให้ฝรั่งเศสยินยอมทำสัญญาคืน เมืองตราดสู่สยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ทั้งยังเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตอำเภอเมืองตราด ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สำหรับเส้นทางในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เริ่มปล่อยขบวนจักรยานตั้งแต่หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ผ่านแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองตราด อาทิ จวนเรซิดังกัมปอร์ต ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช