รัฐบาลสหรัฐต้องการเข้าไปมีอำนาจในการควบคุมสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหลังเกิดปัญหากับบริษัทประกันยั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จากปัญหาที่เกิดกับบริษัท เอไอจี ซึ่งเป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ทำให้นาย ทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีอำนาจในการเข้าควบคุมสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยระหว่างการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการเงินสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ นายไกธ์เนอร์ ได้กล่าวว่า รัฐบาลกำลังเสนอข้อกฎหมายใหม่ให้การปรับเปลี่ยนสถาบันการเงินเป็นไปอย่างได้ผล เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลสามารถเข้าควบคุมได้เฉพาะธนาคารที่มีปัญหา แต่ไม่สามารถเข้าควบคุมสถาบันการเงินอื่น เช่น กลุ่มธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้นายไกธ์เนอร์ยังต้องการจัดตั้งหน่วยงานวางกฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่างไรก็ตามสมาชิกอาวุโสของพรรครีพับลิกัน กลับวิตกว่า การให้อำนาจรัฐมนตรีคลังมากเกินไป อาจส่งผลให้กระทรวงการคลังถือโอกาสเข้าควบคุมบริษัทประกันภัยอย่างเบ็ดเสร็จ.