ยื่นป.ป.ช.สอบชาญชัยออกประกาศวัตถุอันตรายเอื้อเอกชน

นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ เข้ายื่นหนังสือถึงนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม กับพวก 6 คน กรณีลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เอื้อประโยชน์บริษัทเอกชน

เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้ดำเนินการจับกุมบริษัทเอกชน 6 บริษัทในความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงภาษีอากร การสั่งยกเลิกสารซัลเฟอร์ หรือกำมะถันออกจากบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของ รมว.อุตสาหกรรม ทำให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องถูกระงับไป โดยก่อนการลงนามในประกาศดังกล่าว กรมโรงงานได้ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) อัยการสูงสุดตอบว่า "การออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกการควบคุมสารซัลเฟอร์ออกจากบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ถือเป็นกรณีกฎหมายที่ออกมาภายหลังความผิดตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำความผิดตามประมวล มาตรา 2 วรรค 2

นายสมคิด กล่าวว่า การกระทำของนายชาญชัยกับพวก เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 ในมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 83 และมาตรา 86 ซ้ำยังเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และ 157

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด