สปส.ขอนแก่นพร้อมจ่ายเช็คงวดแรก 8 หมื่นกว่าคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมขอนแก่น พร้อมจ่ายเช็คงวดแรก ประมาณกว่า 80,000 คน เป็นเงิน 169 ล้านบาทเศษ โดยจะทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมจ่ายเช็คโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชนงวดแรก จำนวน 84,767 ราย โดยแยกเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 79,914 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวน 4,833 ราย รวมทั้งหมด 84,747 ราย คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายแก่ผู้ประกันตนของจังหวัดขอนแก่นเท่ากับ 169 ล้าน 4 แสน 9 หมื่น 4 พันบาท ในการจ่ายเช็คงวดแรกจะจ่ายตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจ่ายเช็คแก่ผู้ประกันตนทั้ง 26 อำเภอ สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นจะไปจ่ายเช็คให้ ณ สถานประกอบการของผู้ประกันตนทำงานอยู่ และผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ให้ไปรับเช็คได้ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม , 5 เมษายน 2552 และที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น วันที่ 29 มีนาคม และ 6 เมษายน 2552 ส่วนผู้ประกันตนที่กำลังอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน ในอำเภออื่นๆ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นจะออกไปจ่ายเช็คให้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2552