ม.หัวเฉียว นำนักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน เลือก จ.ตราด นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนลักษณะครอบครัวอุปถัมภ์ (25 มี.ค. 52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวให้โอวาทนักศึกษาสังคมเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 90 คน ที่จะเดินทางเข้าฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระหว่างเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และคณะกรรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลือกจังหวัดตราดนำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดตราด นายเรืองฤทธิ์ กรมเกลี้ยง พัฒนาการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้เลือกพื้นที่ที่สอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติในลักษณะครอบครัวอุปถัมภ์ของกลุ่มนักศึกษา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพให้กับนักศึกษา พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ดี โดยพื้นที่ 4 อำเภอที่นักศึกษาจะลงฝึกปฏิบัติคือ อำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ และอำเภอเขาสมิง อย่างไรก็ตามการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์กับตัวนักศึกษาเอง ในเรื่องของการเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ เทคนิคการทำงานสังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ชุมชนจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการประสานงานกับอาจารย์ และนักวิชาการที่จะสามารถแนะนำการแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนแต่ละแห่ง