สหภาพรสก.ยาสูบปีนรั้วทำเนียบฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ปีนรั้วทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้ามายื่นข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอให้ยุตินโยบายการแปรรูป และยกเลิกแผนการย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดโดยทันที และต้องการให้เปลี่ยนตัวผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด